LOCTEK – BIKE DESK

Bike Desk – Bàn làm việc xe đạp là dòng sản phẩm được thiết kế công thái học cao cấp chính hãng nhập khẩu. Được thiết kế dành cho người năng động từ cá nhân, văn phòng và luyện tập GYM. Sản phẩm chính hãng Loctek.

virtual-icon