head banner website

White Board

White Board là sản phẩm bảng viết được thiết kế đồng bộ với nội thất và bàn ghế văn phòng của Fursys. Với nhiều sản phẩm phục vụ trong quá trình làm việc, đào tạo bổ sung thiết bị dụng cụ cần thiết trong văn phòng doanh nghiệp.

Chính sách hỗ trợ:

- Vận chuyển và lắp đặt trên Toàn Quốc.
- Bảo hành sản phẩm 12 tháng đến 36 tháng.
- Tư vấn các giải pháp setup Bàn ghế Văn phòng cao cấp.

White Board là sản phẩm bảng viết được thiết kế đồng bộ với nội thất và bàn ghế văn phòng của Fursys. Với nhiều sản phẩm phục vụ trong quá trình làm việc, đào tạo bổ sung thiết bị dụng cụ cần thiết trong văn phòng doanh nghiệp.

    White Board

White Board

White Board

White Board

VIM series white board
VIM series white board của Fursys
VIM series white board
VIM series white board
VIM series white board
VIM series white board

seri align fursys 1

Brand

Color

Dimensions

Origin

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

TIN TỨC

virtual-icon