IF design award được thành lập vào năm 1953 và chỉ một năm sau, Giải thưởng THIẾT KẾ iF được công nhận trên toàn cầu lần đầu tiên được trao như một biểu tượng của thiết kế xuất sắc. GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ iF là một trong những giải thưởng thiết kế quan trọng và uy tín nhất trên thế giới. Hàng năm, hàng nghìn nhà thiết kế, kiến trúc sư và công ty từ khắp nơi trên thế giới tham gia để thiết kế của họ được đánh giá bởi các chuyên gia thiết kế độc lập.

IF design award 2023

IF design award
IF design award

THIẾT KẾ NỔI BẬT TỪ 1953 ĐẾN HÔM NAY

Kể từ 70 năm nay, iF Design đã được biết đến với thiết kế xuất sắc và sự gắn kết xã hội. Các sự kiện và triển lãm của chúng tôi kỷ niệm điều đó. GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ iF là một giải thưởng lớn về sự xuất sắc trong thiết kế trên toàn thế giới. Ngoài ra, Báo cáo Xu hướng Thiết kế iF tóm tắt ảnh hưởng của các xu hướng lớn đối với thiết kế toàn cầu hiện nay – cho thấy các nguyên tắc thiết kế tác động lẫn nhau và các xu hướng xã hội và xu hướng lớn ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào.

if design

iF DESIGN AWARD:
A Global Challenge

iF Design was founded in 1953, and just one year later the globally recognized iF DESIGN AWARD was given for the first time as a symbol of outstanding design. The iF DESIGN AWARD is one of the most important and prestigious design awards in the world. Every year, several thousand designers, architects and companies from all over the world take part to have their design evaluated by independent design experts.

IF design award
IF design award của Fursys Hàn Quốc
IF design award của Fursys Hàn Quốc
IF design award của Fursys Hàn Quốc
IF design award
IF design award của Fursys Hàn Quốc
IF design award của Fursys Hàn Quốc
IF design award của Fursys Hàn Quốc
virtual-icon